Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Společnost MARGONY s.r.o. velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákony na ochranu dat. Následující zásady poskytují přehled o tom, jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem.

2. Informace o shromažďování osobních údajů

Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů, ke kterým dochází při návštěvě našich webových stránek a využíváním našich služeb. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, atd.

3. Identifikace poskytovatele

Poskytovatelem služeb a tedy správcem osobních údajů je společnost MARGONY s.r.o. (IČ: 06021433), se sídlem U Hřbitova 2795/60, 586 01 Jihlava, Česká republika.

4. Zabezpečení dat

Dodržujeme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před hrozbami při přenosu dat nebo před hrozbou přístupu třetích stran. Tato opatření jsou vytvořena vsouladu s nejnovějšími standardy.

5. Sběr osobních údajů - plnění smlouvy

Naše činnost spočívá v poskytování odborných služeb a služeb s tím spojených. Abychom tyto služby mohli poskytovat, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje. Tyto údaje zahrnují:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Email
 • Telefon
 • Název společnosti
 • IČ / DIČ
 • Obsah zprávy
 • Datum a čas odesleného obsahu
 • Číslo účtu
 • Datum narození

6. Informace o používání cookies

Dodržujeme zdravou dietu a cookies nám nechutnají.

7. Souhlas a omezení použití

Při zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailová adresa, jména, adresy) je sdělení vašich dat zcela dobrovolné. Zadáním těchto údajů udělujete svůj souhlas s tím, že zadaná data mohou být shromažďována, zpracovávána nebo používána pro účely kontaktu, zpracování smluv, přímého marketingu nebo ochrany našich vlastních legitimních obchodních zájmů, pokud jde o poradenství a podporu našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům. Osobní nebo obchodní údaje se nebudou shromažďovat, zpracovávat ani používat k žádnému jinému účelu. Tento souhlas může být kdykoli zrušen s následným účinkem.

8. Právo na získání informací a zrušení

Máte právo od nás požadovat informace o datech, které jsme o vás uložili, stejně jako o původu, příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tato data předávána, a o účelu uložení. Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit. Všechny žádosti a dotazy týkající se informací nebo námitek týkajících se zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

9. Přenos dat třetím stranám

V některých případech musíme použít externí poskytovatele služeb ke zpracování vašich dat. Tito poskytovatelé služeb nebudou vaše údaje předávat třetím osobám, pokud to není nutné pro poskytnutí služby (např. registrace).
Seznam třetích stran

 • Advokátní kancelář Jambor & Cejpková, Benešova 1273/36, 586 01 Jihlava
 • Externí účetní společnost Economic quality s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno
 • Společnost Microsoft jako provozovatel cloudové služby OneDrive
 • Společnost Mailjet SAS jako provozovatel mailingové služby sloužící k infomovanosti o změnách v legislativě
 • Orgány veřejné moci a to na základě vašich pokynů

S Vašim souhlasem můžeme předat některé Vaše osobní údaje dalším stranám se kterými spolupracujeme

10. Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vždy připraveni s vámi kdykoli komunikovat a zodpovědět všechny otázky týkající se zpracování vašich dat. Máte-li jakékoli dotazy, které tyto zásady ochrany osobních údajů nezodpověděly, nebo chcete-li získat podrobnější informace o jakémkoli tématu, obraťte se prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

Tyto zásady jsou účinné od 23.3.2023