Bezpečnost práce a požární ochrana

Dlouhodobě s vámi spolupracujeme v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čekáte kontrolu od státních úřadů?

Pokud se k Vám ohlásila státní kontrola a myslíte si, že by mohla shledat nedostatky, nezoufejte a obraťte se na nás.
V žádném případě se nesnažte kontrole vyhnout.

Často vyžadované dokumenty
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Pracovní smlouvy
 • Evidence pracovní doby
 • Kategorizace prací
 • Doklady k prevenci rizik
 • Dokumenty o školení
 • Dokumenty o přidělování OOPP
 • Interní předpisy
 • Dodržování podmínek PO
 

Začínáte podnikat?

Začátky podnikání nejsou lehké. Proto vám rádi pomůžeme s dodržováním požadavků na BOZP a PO již od samého začátku.
Vy se tak budete moci věnovat vašemu podnikatelskému záměru.

Na naše první setkání si připravte:
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Informace o vaší podnikatelské činnosti
 • Pohled na strukturu vaší firmy
 

Přemýšlíte nad změnou dodavatele?

Ať už máte důvod ke změně jakýkoliv, dejte nám o sobě vědět.

Co od vás budeme potřebovat?
 • Především váš drahocenný čas
 • Poznat blíže váš provoz
 • Znát vaši aktuální situaci
 

Osoba odborně způsobilá v BOZP

Na základě osvědčení dle zákona 309/2006 Sb., vám poskytneme dlouhodobou externí a odbornou spolupráci v oblasti bezpečnosti práce a prevenci rizik.

Vypracování kopletní dokumentace

Zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci týkající se BOZP a požární ochrany, místní bezpečnostní předpisy, dopravní řády, databáze OOPP apod.

Identifikace a hodnocení rizik

Na základě povinnosti uložené zákoníkem práce u vás identifikujeme nebezpečí, vyhodnotíme působení rizik a navrhneme opatření.

Osoba odborně způsobilá v PO

Na základě osvědčení zákona č. 133/1985 Sb., vám poskytneme externí a odbornou spolupráci v oblasti požární ochrany.

Kategorizace prací

Práce vykonávané na vašem pracovišti zařadíme do příslušné kategorie a provedeme potřebnou evidenci.

Školení strojníků

Provádíme základní, opakované i rozšiřující školení obsluh strojních zařízení mimo prací prováděných na staveništi.

Audit a prověrka BOZP

Vaše bezpečnost na pracovišti z našeho pohledu. Projdeme vše od základu, připomínkujeme a navrhneme opatření.

Hasicí přístroje

Provádíme periodické kontroly, pravidelné zkoušky (revize) a prodej přenosných hasicích přístrojů.

Stavební řízení

Poradenství v BOZP a PO při průběhu stavebního řízení a kolaudace objektu nebo jeho části.

Služby BOZP Margony

Dále provádíme

 • Nastavení systému řešení pracovních úrazů

  Směrnice, hlášení apod.
 • Online školení

  Školení zaměstnanců formou elearningu
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

 • Roční prověrky bezpečnosti práce

 • Pravidelné kontroly PHP a PBZ

  Kontroly hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
 • Poradenství a kontrola

  V oblasti provádění pravidelných revizí a kontrol technických zařízení
 • Navrhování opatření

  Zlepšete podmínky BOZP a PO na pracovišti
 • Účast při kontrolách

  Oblastní inspektorát práce, HZS ČR, hygiena apod.

Připraveni na spolupráci?

U nás klademe důraz na individuální přístup k řešení s podporou moderních technologií.

Máme k vám blízko      kancelář Jihlava      kancelář Brno