Dokumentace a podklady

Na míru vám vytvoříme kompletní dokumentaci dle požadavků platné legislativy a norem. Veškeré dokumenty jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy.
Kontaktujte nás

Vypracujeme kompletní dokumentaci pro vaši firmu

Dokumentace BOZP a PO

Stanovení systému, řízení a kontroly k zajištění BOZP a PO.

Vypracování povodňových plánů

Zpracování plánů na základě zákona č. 254/2001 Sb. - vodní zákon.

Vypracování systémů bezpečné práce

Pro firmy a pracoviště v oblasti zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12480-1.

Vypracování ročních plánů

Revizí, revizních zkoušek, inspekcí, školení jeřábníků, vazačů, obsluhy a atd.

Vypracování havarijních plánů

Zpracování plánů na základě V č. 450/2005 Sb. - o nakládání se závadnými látkami.

BOZP a homeoffice

Stanovení jasných pravidel k dodržování zásad BOZP při práci z domova.

Staňte se naším klientem

Jsme vaší pevnou oporou při řešení a zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany

Jsme vám blíž, než si myslíte    Jihlava    Brno