Dokumentace a podklady

Na míru vám vytvoříme kompletní dokumentaci dle požadavků platné legislativy a norem. Veškeré dokumenty jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy.
Kontaktujte nás

Vypracujeme kompletní dokumentaci pro vaši firmu

Dokumentace BOZP a PO

Stanovení systému, řízení a kontroly k zajištění BOZP a PO.

Plán BOZP

Vypracování dokumentace pro zadavatele ve fázi přípravy stavby.

Systém bezpečné práce

Navržení souboru postupů, pravidel a opatření při provozu vyhazených zdvihacích zařízeních.

Pracovní sytém plošin

Plánování provozu včetně stanovení kontrol a výběru postupů a opatření pro případ nouze.

Požárně bezpečnostní řešení

Minimalizace rizika požáru a maximalizace bezpečnosti v budovách, objektech a dalších prostorách.

Dokumentace zdolávání požáru

Poskytnutí zasahujícím jednotkám HZS informace potřebné ke zdolávání požáru.

Staňte se naším klientem

Jsme vaší pevnou oporou při řešení a zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany

Jsme vám blíž, než si myslíte    Jihlava    Brno