Ostatní služby

Na míru vám vytvoříme systém bezpečné práce nebo roční plány. Veškeré dokumenty splňují aktuální nařízení vlády.
Žádost o cenovou kalkulaci

Revize zařízení

Vypracujeme podklady pro vaši firmu

Technické kontroly manipulační techniky

Zdvihací čela, paletové vozíky, ručně vedené vozíky, čelní vozíky, vyrovnávací můstky...

Vypracování povodňových plánů

Zpracování plánů na základě zákona č. 254/2001 Sb. - vodní zákon

Vypracování systémů bezpečné práce

Pro firmy a pracoviště v oblasti zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12480-1.

Vypracování ročních plánů

Revizí, revizních zkoušek, inspekcí, školení jeřábníků, vazačů, obsluhy a atd.

Máte zájem
o vypracování dokumentů?

Veškeré podklady přizpůsobíme na míru vašemu pracovišti.

Žádost o cenovou kalkulaci Mám zájem o vypracování