Zavolejte nám:   +420 720 245 240

Odborná spolupráce v oblasti BOZP

Dlouhodobě s vámi spolupracujeme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajišťovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů se vztahuje na všechny společnosti, organizace i OSVČ.
Žádost o cenovou kalkulaci

Školení obsluh

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP

Na základě osvědčení dle §10 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., vám poskytneme dlouhodobou externí a odbornou spolupráci v oblasti bezpečnosti práce a prevenci rizik.

Vypracování kompletní dokumentace

Zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci týkající se BOZP a prevence rizik, místní bezpečnostní předpisy, dopravní řády, databáze OOPP apod.

Identifikace a hodnocení rizik

Na základě povinnosti uložené zákoníkem práce u vás identifikujeme nebezpečí, vyhodnotíme působení rizik a navrhneme potřebná bezpečnostní opatření.

Management rizik

Pomocí různých metod a technik řídíme existující nebo budoucí faktory rizik. Tak předcházíme problémům a jejich nežádoucím jevům.

Kategorizace prací

Práce vykonávané na vašem pracovišti zařadíme do příslušné kategorie a provedeme potřebnou evidenci. Pomůžeme s komunikací s KHS.

Školení strojníků

Provádíme základní, opakované i rozšiřující školení obsluh strojních zařízení mimo prací prováděných v prostorách staveniště.

Audit BOZP

Vaše bezpečnost na pracovišti z našeho pohledu. Projdeme vše od základu, připomínkujeme a navrhneme opatření.

BOZP na stavbách

Zajistíme bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vaší stavbě nebo ve vaší společnosti zaměřenou na stavební činnost.

BOZP pro začínající firmy

Založení společnosti provází spousta papírování. Náležitosti v oblasti BOZP necháte na nás a věnujte se činnostem spojeným s podnikáním.

Služby BOZPí

Dále provádíme

 • Nastavení systému řešení pracovních úrazů

  Směrnice, hlášení apod.
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

 • Roční prověrky bezpečnosti práce

 • Pravidelné kontroly

  Stav pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce na pracovišti
 • Poradenství a kontrola

  V oblasti provádění pravidelných revizí a kontrol technických zařízení
 • Navrhování opatření

  Pro zlepšení podmínek BOZP na pracovišti
 • Účast při kontrolách

  Oblastního inspektorátu práce, krajské hygienické stanice apod.

Zlepšete úroveň bezpečnosti
ve vaší společnosti

Napište nebo nám zavolejte. Pomůžeme vám splnit
všechny zákonné požadavky BOZP.

Žádost o cenovou kalkulaci Mám zájem o služby BOZP