Zavolejte nám:   +420 720 245 240

Odborná spolupráce v oblasti BOZP

Dlouhodobě s vámi spolupracujeme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajišťovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů se vztahuje na všechny společnosti, organizace i OSVČ.

Čekáte kontrolu od státních úřadů?

Pokud se k Vám ohlásila státní kontrola a tušíte, že by mohla shledat nedostatky, nezoufejte a obraťte se na nás.
V žádném případě se nesnažte kontrole vyhnout.

Co se nejčastěji předkládá?
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Pracovní smlouvy
 • Evidence pracovní doby
 • Kategorizace prací
 • Dokumenty o provádění prevence rizik
 • Dokumenty o školení
 • Dokumenty o přidělování OOPP
 • Interní předpisy
 • Dodržování hygienických limitů
a mnoho dalšího...
Jaké jsou naše první společné kroky?
#1

Sjednáme si schůzku

#2

Zjistíme, váš aktuální stav

#3

Navrhneme další postup

Začínáte podnikat?

Začátky podnikání nejsou lehké. Právě proto tu jsme a rádi vám pomůžeme s dodržováním BOZP již od samého začátku.
Vy se tak budete moci věnovat vašemu podnikatelskému záměru

Na naše první setkání si připravte:
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Informace o vaší podnikatelské činnosti
 • Pohled na strukturu vaší firmy
-
Jak to bude probíhat?
#1

Sjednáme si schůzku

#2

Probereme s Vámi, které předpisy bude potřeba dodržovat

#3

Domluvíme se na naší případné spolupráci

Přemýšlíte nad změnou dodavatele?

Ať už máte důvod ke změně vašeho bezpečáka jakýkoliv, dejte nám o sobě vědět.

Co od vás budeme potřebovat?
 • Především váš drahocenný čas
 • Poznat blíže váš provoz
 • Znát vaši aktuální situaci BOZP
-
Jak to bude probíhat?
#1

Sjednáme si schůzku

#2

Sdělíme si naše společné představy a vize

#3

V případě shody si plácneme

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP

Na základě osvědčení dle §10 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., vám poskytneme dlouhodobou externí a odbornou spolupráci v oblasti bezpečnosti práce a prevenci rizik.

Vypracování kompletní dokumentace

Zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci týkající se BOZP a prevence rizik, místní bezpečnostní předpisy, dopravní řády, databáze OOPP apod.

Identifikace a hodnocení rizik

Na základě povinnosti uložené zákoníkem práce u vás identifikujeme nebezpečí, vyhodnotíme působení rizik a navrhneme potřebná bezpečnostní opatření.

Management rizik

Pomocí různých metod a technik řídíme existující nebo budoucí faktory rizik. Tak předcházíme problémům a jejich nežádoucím jevům.

Kategorizace prací

Práce vykonávané na vašem pracovišti zařadíme do příslušné kategorie a provedeme potřebnou evidenci. Pomůžeme s komunikací s KHS.

Školení strojníků

Provádíme základní, opakované i rozšiřující školení obsluh strojních zařízení mimo prací prováděných v prostorách staveniště.

Audit BOZP

Vaše bezpečnost na pracovišti z našeho pohledu. Projdeme vše od základu, připomínkujeme a navrhneme opatření.

BOZP na stavbách

Zajistíme bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vaší stavbě nebo ve vaší společnosti zaměřenou na stavební činnost.

BOZP pro začínající firmy

Založení společnosti provází spousta papírování. Náležitosti v oblasti BOZP necháte na nás a věnujte se činnostem spojeným s podnikáním.

Služby BOZPí

Dále provádíme

 • Nastavení systému řešení pracovních úrazů

  Směrnice, hlášení apod.
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

 • Roční prověrky bezpečnosti práce

 • Pravidelné kontroly

  Stav pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce na pracovišti
 • Poradenství a kontrola

  V oblasti provádění pravidelných revizí a kontrol technických zařízení
 • Navrhování opatření

  Pro zlepšení podmínek BOZP na pracovišti
 • Účast při kontrolách

  Oblastního inspektorátu práce, krajské hygienické stanice apod.
 • E-learning školení

  Proškolení vašich zaměstnanců pomocí systému e-learningu

Zlepšete úroveň bezpečnosti
ve vaší společnosti

Napište nebo nám zavolejte. Pomůžeme vám splnit
všechny zákonné požadavky BOZP.

Žádost o cenovou kalkulaci Mám zájem o služby BOZP